Kvalita ovzduší v ČR (aktualizováno v 21:33:14 31-08-2015) Follow @AirPollutionCZ


Přihlášení k odběru zpráv

Zatím jde o zkušební provoz během kterého budeme postupně přidávat možnost správy Vámy zvolených notifikací. Pokud dojde k prekročení povolených hodnot zvolených ukazatelů kvality ovzduší obdržíte emailovou zprávu s detailními informacemi. V testovacím provozu je možno na jednu emailovou adresu registrovat pouze jednu lokalitu pro odběr zpráv. Děkujeme za pochopení.

Legenda

Index Kvalita ovzduší SO2 (Oxid siřičitý) 1h µg/m³ NO2 (Oxid dusičitý) 1h µg/m³ CO (Oxid uhličitý) 8h µg/m³ O3 (Ozón) 1h µg/m³ PM10 (Polétavý prach) 1h µg/m³
1 velmi dobrá 0 - 25 0 - 25 0 - 1000 0 - 33 0 - 20
2 dobrá > 25 - 50 > 25 - 50 > 1000 - 2000 > 33 - 65 > 20 - 40
3 uspokojivá > 50 - 120 > 50 - 100 > 2000 - 4000 > 65 - 120 > 40 - 70
4 vyhovující > 120 - 350 > 100 - 200 > 4000 - 10000 > 120 - 180 > 70 - 90
5 špatná > 350 - 500 > 200 - 400 > 10000 - 30000 > 180 - 240 > 90 - 180
6 velmi špatná > 500 > 400 > 30000 > 240 > 180
Veličina se na uvedené stanici neměří
Neúplná data